Home

Lemmen&Partners wil schoolorganisaties ondersteunen in het realiseren van echte betrokkenheid. Echte betrokkenheid van leidinggevenden en medewerkers op het naleven van de missie van de organisatie en de doelen die zijn gesteld. Als mensen echt betrokken zijn dan nemen ze verantwoordelijkheid voor keuzes en tijdbesteding, weten ze te denken in mogelijkheden en zijn ze daardoor in staat om in samenwerking met anderen tot creatieve antwoorden te komen op vraagstukken die zich in de organisatie voordoen.

Uit onderzoek blijkt dat de kans groot is dat mensen echt betrokken raken op hun werk als:

  • Zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelen van de organisatie,
  • Zij binnen de organisatie goede relaties kunnen ontwikkelen om hun werkzaamheden af te stemmen,
  • Zij zelf invloed hebben op het oplossen van problemen waar zij dagelijks mee te maken hebben.

Uit onderzoek blijkt dat de kans groot is dat mensen echt betrokken raken op hun werk als:- zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelen van de organisatie,- zij binnen de organisatie goede relaties kunnen ontwikkelen om hun werkzaamheden af te stemmen,- zij zelf invloed hebben op het oplossen van problemen waar zij dagelijks mee te maken hebben.

Lemmen&Partners, omdat wij u als partner willen zien wanneer we samenwerken aan het vormgeven van trajecten om optimale betrokkenheid in organisaties te realiseren.

Lemmen Learning is de opleidingstak van Lemmen&Partners.

drs. Piet Lemmen

Piet Lemmen

Wie

Piet Lemmen is aan het typen op zijn laptop

Aangenaam kennis te maken

Mijn naam is Piet Lemmen. Als leerkracht en later ook als schoolleider begonnen in het Oude Noorden van Rotterdam. Als onderwijskundige ben ik afgestudeerd aan de RUU, omdat ik nieuwsgierig was naar de theorie achter de praktijk van het lesgeven. In Den Haag was ik als schoolbegeleider betrokken bij de invoering van de basisschool.

In Rotterdam (CED) heb ik me verder gespecialiseerd op het gebied van organisatie en management en heb daar veel scholen begeleid op het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en het versterken van schoolorganisaties en hun management.In alle organisaties had ik een leidinggevende functie. Altijd deeltijds, want het uitvoerend werk is toch waar mijn hart ligt. In Breda was ik directielid van een adviesbureau voor het onderwijs tot ik in 2009 een eigen bedrijf begon. Tegelijk overigens met Germaine Fabrie. Hoewel we beiden een eigen bedrijf hebben, werken we al jaren samen. Ieder vanuit een eigen invalshoek en expertise (check Fabrie&Partners.nl).

Quote: Uitvoerend werk is toch waar mijn hart ligt

Wat

Wat doen wij zoal?

Vanuit een brede ervaring voert Lemmen&Partners verschillende trajecten uit. Bij de uitvoering van deze trajecten maken wij eclectisch gebruik van verschillende gangbare theorieën op dit gebied.

In de afgelopen jaren zijn we vaak gevraagd op de volgende onderdelen:

Werken aan de organisatiestructuur

U kunt ons benaderen voor:

  • Advisering op actuele vraagstukken die om een oplossing wachten;
  • Het mee ontwerpen van een organisatie- en managementstructuur;
  • Het invoeren van een organisatiestructuur;

Werken aan een professionele organisatiecultuur

Soms kan het goed zijn om te starten vanuit een onderzoek om een beeld te krijgen van de huidige manier van werken in een schoolteam. Onder het motto “je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”, maken we een spiegel die we voorleggen. Vanuit inzicht en reflectie komt een team samen met de schoolleiding in beweging om sterker als team voor het onderwijs op hun school te gaan.

Versterken van bestuur en management

U kunt dan denken aan:

  • Het werken aan strategisch beleid samen met het College van Bestuur en directieleden;
  • Bijeenkomsten voor managementteams om als team samen te sturen in de school;
  • Consultatie van directies op het gebied van leidinggeven;

Organisatie-ontwikkeling

Allerlei projecten waarbij scholen in ontwikkeling komen. Zo kunnen we scholen begeleiden die een vorm van samenwerking aangaan. Zoals bijvoorbeeld een school voor SBO en een basisschool die er voor kiezen om te werken aan een gezamenlijk aanbod. Of scholen die een fusie aan (moeten) gaan en een fusieproces in gaan, waarbij het er om gaat om de juiste stappen te zetten in samenhang met Bestuur, personeel, ouders en MR-en.

Call to action afbeelding

Visie-Ontwikkeling

Hoe kom je tot een visie, die niet alleen bij mooie woorden blijft, maar ook echt gevoeld en nageleefd wordt?

Contact

Waar

Adresgegevens

Lemmen&Partners BV

de Waard 8

4906 BC Oosterhout

Telefoon icoon 06- 50 24 72 60

E-mail adres icoon info@lemmen-en-partners.nl

Postadres

de Waard 8

4906 BC Oosterhout

Wilt u meer informatie, klik dan op de knop hieronder.

Contact formulier

Lemmen learning

Lemmen Learning biedt leertrajecten, opleidingen en studiedagen aan die gericht zijn op het ontwikkelen van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude. Competenties dus die nodig zijn om te kunnen werken in een professionele schoolorganisatie die gericht is op het realiseren van opbrengsten vanuit de betrokkenheid van haar medewerkers.Lemmen Learning is CRBKO gecertificeerd kan scholingsactiviteiten BTW-vrij aanbieden.

Bekijk de website
LemmenLearning visuele afbeelding: Een zilveren laptop en lichtbruine boek op een groene tafel in een natuur groene omgeving.
Scroll naar de top