© Powered by SiteSpirit

 
logo.gif

boot.jpg

Organisatie-ontwerp

Onderzoek

In de intake gaan wij in op de situatie om de onderzoeksvraag zo scherp mogelijk te kunnen formuleren. Van daaruit wordt een aanpak opgesteld in de vorm van een offerte. In de onderzoeksopzet kunnen de volgende onderdelen worden opgenomen: documentanalyse, enquête en (groeps)interviews. Uiteraard worden de activiteiten op maat gemaakt en zo doelmatig mogelijk uitgevoerd. Afgesproken wordt wanneer een rapport wordt opgeleverd en aan wie. Het traject wordt afgesloten met een bespreking waarin een toelichting wordt gegeven op de aanbevelingen. Onderzoeken die we onder andere uitvoeren zijn: cultuuranalyses, onderzoek naar bronnen van spanningen en conflicten, onderzoek naar optimaliseren van interne afstemming, onderzoek naar professionaliteit in organisaties, onderzoek naar oorzaken van hoog ziekteverzuim en onderzoek naar werkdrukbeleving.


Advies

In een aantal bijeenkomsten met de leiding van de organisatie wordt besproken op welke wijze men de huidige organisatie naar een betrokken organisatie kan omvormen. Wij hanteren daarbij drie sleutelvragen:


  • Levert iedereen een zinvolle bijdrage aan het geheel?
  • Heeft iedereen voldoende overzicht?
  • Is er voldoende ruimte om zaken zelf te regelen?

Zo adviseren wij over het opzetten van een organisatiestructuur of over aanpassingen die nodig zijn om in een organisatie te werken met zelfsturende teams. Ook adviseren we op het invoeren van bestuurs- en managementmodellen.


Implementatie

In samenspraak met de opdrachtgever wordt een traject opgesteld om de invoering van een nieuwe of vernieuwde organisatiestructuur te ondersteunen. Het Concerned Based Adoption Model vormt het uitgangspunt voor onze implementatiestrategie. CBAM hanteert fasen van betrokkenheid in samenhang met de mate van implementatie van een vernieuwing. Op deze manier wordt de ondersteuning optimaal afgestemd op de behoefte van de participanten in een vernieuwingsproces. Een begeleidingstraject bestaat uit een combinatie van informatieve bijeenkomsten, workshops, trainingen, voortgangsgesprekken, leerbijeenkomsten en fine-tuning op basis van feedback.


DE WAARD 8  |  4906 BC OOSTERHOUT |  T (0183) 847 585  |  M 06 5024 7260  |  INFO@LEMMEN-EN-PARTNERS.NL | Privacy policy


disclaimer designby