© Powered by SiteSpirit

 
logo.gif

Bootjes.jpg

werkwijze

Onze werkwijze


Maatwerk, flexibiliteit en gerichtheid op de opbrengst voor de klant. Dat zijn belangrijke sleutelbegrippen in de manier waarop Lemmen&Partners werkt.

Maatwerk begint bij het eerste gesprek waar we samen een beeld proberen te krijgen van de context en de vraagstelling. Vaak ontstaat in dat gesprek al een eerste idee voor een mogelijk traject. Dat werken we uit in een offerte waarin we een voorstel doen voor de uitvoering van activiteiten. Uiteraard krijgt u meteen inzicht in uw investeringskosten. In de uitvoering vindt regelmatige afstemming plaats. Op grond van de effecten van uitgevoerde activiteiten en actuele ontwikkelingen in uw organisatie worden, indien nodig, activiteiten en de planning van activiteiten bijgesteld.


DE WAARD 8  |  4906 BC OOSTERHOUT |  T (0183) 847 585  |  M 06 5024 7260  |  INFO@LEMMEN-EN-PARTNERS.NL | Privacy policy


disclaimer designby